Białe logo Akademii
Akademia PRO

Struktura szkoleniowa

Co to jest Akademia PRO?

W związku z realizacją projektu oraz prowadzonego planu szkolenia dzieci i młodzieży w mieście Tychy, nasza Akademia zdecydowała się na dokonanie znaczących zmian zarówno w strukturze organizacyjnej jak i szkoleniowej. W myśl przyświecającej nam zasady stałego rozwoju klubu i wymagania od siebie coraz to więcej, nastąpił podział pionu szkoleniowego klubu na ten ze ścieżką profesjonalną nazwaną Akademia PRO, drogę amatorską noszącą nazwę Akademia GRASSROOTS oraz pion szkolący dzieci w wieku przedszkolnym – Akademia KIDS.

Zawodnicy wchodzący w skład pionu szkoleniowego PRO to ścisła, wyselekcjonowana grupa najbardziej wyróżniających się zawodników w Akademii, o największych predyspozycjach do zostania zawodowym piłkarzem. To grupy zawodników, które zdecydowanie wybijają się na tle pozostałych swoich rówieśników pod względem umiejętności piłkarskich, fizycznych i cech wolicjonalnych. Zawodnicy tych grup reprezentują Akademię na najważniejszych i najbardziej prestiżowych rozgrywkach w okręgu oraz Polsce. W grupach PRO treningi są zdecydowanie bardziej specjalistyczne niż te w GRASSROOTS, gdyż są poszerzone o regularne zajęcia techniczne, lekkoatletyczne, motoryczne, psychologiczne i dietetyczne. Wysoka specjalizacja treningowa stwarza największe szansę rozwoju najlepszych zawodników w klubie, z ogromną nadzieją na dalszą profesjonalną karierę zawodniczą po ukończeniu edukacji piłkarskiej w Akademii.

Jak można dostać się do Akademii PRO?

Akademia nie prowadzi żadnego naboru do drużyn wchodzących w skład struktury PRO, w tych zespołach trenują tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali wyselekcjonowani na bazie obserwacji, testów i meczów kontrolnych. Szansę na trenowanie w grupach PRO mają jednak zawodnicy na co dzień trenujący w ramach Akademii Grassroots oraz zawodnicy z innych klubów zaproszeni na treningi w Akademii w ramach prowadzonego wcześniej skautingu. Zarówno w pierwszej jak i drugiej sytuacji, poszczególni zawodnicy wyróżniający się w swoich drużynach, na bazie codziennych obserwacji treningowych i meczowych mogą otrzymać zaproszenie na pewien okres treningowy, gdzie zostaną poddani dalszym obserwacjom. Ostateczną decyzję o pozostaniu w grupie PRO podejmuje trener prowadzący grupę wraz z Trenerem Głównym Akademii PRO.

Struktura Akademii PRO?

Drużyny PRO prowadzone są w kategoriach od U-7 do U-15 włącznie, po dwa zespoły w każdym roczniku (wyjątkiem jest najmłodszy w tym zestawieniu zespół przedszkolaków, który składa się z jednego maksymalnie 16 osobowego zespołu). Drużyny te realizują plan szkolenia w dwóch formach: w ramach treningów dopołudniowych (SMS Tychy – treningi w trakcie dnia szkolnego) oraz popołudniowych (APN SMS Tychy – poza nauką w szkole). Zawodnicy mają również szansę na sprawdzenie swoich umiejętności podczas regularnych wymian zawodników, spotkań sparingowych i treningowych z innymi akademiami w Polsce. Po ukończeniu piłkarskiej edukacji w Akademii, zawodnicy mają szanse na kontynuację treningów we wszystkich ościennych klubach na terenie miasta Tychy jak i poza nim, jednak priorytetem i punktem docelowym dla sztabu szkoleniowego Akademii jest wykształcenie przyszłego zawodnika GKS Tychy.

Scroll to Top