Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacja o dostosowaniu strony internetowej www.akademiasmstychy.pl
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy informuje o dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.akademiasmstychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.02.03.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. We wszystkich nowych filmach dodawanych w przyszłości na naszej stronie planujemy dodać napisy.
 • Formularz zgłoszeniowy posiada etykiety tekstowe powiązane z polami i nie powinien być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz zapisać dziecko na zajęcia piłki nożnej w naszej Akademii, wypełniając formularz zgłoszeniowy z poziomu klawiatury (przechodząc przyciskiem “TAB” oraz zatwierdzając pola wyboru “spacją”) lub kontaktując się z nami pisząc na adres e-mailowy: s[email protected] lub dzwoniąc do nas: 790 706 149.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 
 • Zmiana kontrastu strony nie jest dostępna. 
 • Powiększenie treści strony nie jest dostępne z poziomu nagłówka strony. W celu zmiany rozmiaru treści/strony możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego: “Ctrl” + “+”.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.23. 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademię Piłki Nożnej SMS Tychy.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.02.03.
 • Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej i uniemożliwiają Ci odnalezienie właściwych informacji bądź wykonania innych czynności, napisz do nas na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer 790 706 149.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jednocześnie informujemy, że wszystkich informacji, które dostępne są na naszej stronie internetowej, możemy udzielić Ci telefonicznie lub drogą mailową. 

Dostępność architektoniczna

Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy
43-100 Tychy, ul. Andersa 22

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu przy ul. Andersa 22. Drzwi do siedziby klubu są oznaczone logo Akademii. Do wejścia nie prowadzą schody, występuje próg w drzwiach. W przypadku trudności z przekroczeniem progu / wjazdem na próg prosimy o zapukanie w drzwi, nasz pracownik pomoże Ci w wejściu do biura klubu. 
 2. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biur. Siedziba klubu mieści się na parterze i nie występują w niej przeszkody dla wózków. 
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w drugim budynku ośrodka treningowego, na przeciwko biura klubu.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkich informacji, które dostępne są na naszej stronie internetowej, możemy udzielić Ci telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku trudności z wypełnieniem formularza rejestracyjnego przy zgłoszeniu nowego zawodnika, możesz poprosić pracownika Akademii o pomoc drogą mailowa, telefoniczną lub na miejscu w godzinach urzędowania biura. 

Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy
ul. Andersa 22
43-100 Tychy

NIP: 646-29-10-857
REGON: 241906870
KRS: 0000531207

Godziny otwarcia biura i sklepu Akademii:

Poniedziałek – 7:30-15:00
Wtorek – 7:30-15:00
Środa – 7:30-17:00
Czwartek – 7:30-15:00
Piątek – 7:30-13:00

Biuro Akademii
tel: 790-706-149
e-mail: [email protected]