Białe logo Akademii
Najczęściej zadawane
pytania

Co to jest składka członkowska?

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu APN SMS Tychy.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI APN SMS TYCHY I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Nie płacenie składek członkowskich bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, może grozić zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności, a także wszczęcie postępowania windykacyjnego na drodze sądowej.

Jaka jest wysokość składki?

Od 1-go stycznia 2024 roku, każdy nowy członek Klubu zobowiązany jest do jednorazowej opłaty kwoty wpisowego 200,00 zł, w ramach której Akademia wydaje na własność jeden komplet treningowy (1 x koszulka, parę spodenek oraz 1 para getrów). Co miesiąc każdy członek Klubu wpłaca na rachunek bankowy Klubu składkę członkowską w wysokości 225,00 zł. Opłata powinna być dokonywana z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Miesięczna składka członkowska obowiązuje przez 12 miesięcy w roku (również w okresie wakacyjnym). W przypadku rodzeństwa (2 dzieci) składka wynosi 170,00 zł od osoby. Za 3 i każde kolejne dziecko w rodzinie trenujące w Akademii w tym samym czasie klub nie pobiera opłat członkowskich.

Jak często odbywają się treningi i ile trwają?

Treningi odbywają się od dwóch do czterech razy w tygodniu (w zależności od kategorii wiekowej dziecka oraz grupy treningowej do której zawodnik się kwalifikuje). Dodatkowo zawodnik bierze udział w meczach sparingowych/mistrzowskich/rozgrywkach i turniejach pobocznych. Zajęcia dla przedszkolaków trwają 45-60 minut, a dla starszych grup w przedziale 75 – 90 minut w zależności od wieku zawodnika.

Co dziecko powinno przynieść i jak ma być ubrane na treningu?

Strój sportowy – klubowy (tzn. spodenki, koszulka, buty sportowe – mogą być adidasy, trampki, bądź korki), jeżeli na dworze jest chłodno (zimno) to np. dresy/ortalion. Dodatkowo każdego zawodnika obowiązuje posiadanie własnego napoju (dozwolona tylko woda, ciepła herbata lub napój regeneracyjny wskazany przez dietetyka). Każdy zawodnik po przyjęciu do klubu powinien zaopatrzyć się w biurze Akademii w zestaw koszulek treningowych i uczestniczyć w zajęciach treningowych w zestawie podanym przez trenera.

Czy Akademia może wystawić fakturę vat?

Od listopada 2014 roku nasz klub uzyskał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, która prowadzona jest w ramach stowarzyszenia. W związku z tym istnieje możliwość wystawienia faktury lub wystawienia faktury na podstawie paragonu do 15-go dnia kolejnego miesiąca od daty otrzymania paragonu. W tym celu należy skontaktować się z biurem Akademii  >>KONTAKT<<
Jednocześnie informujemy, że faktury nie są wystawiane za składki członkowskie i opłaty wpisowe.

Ubezpieczenie i odszkodowanie

Jesteś zawodnikiem Akademii i doznałeś urazu? Masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którym jesteś objęty 24h/dobę.

>> Zgłoś szkodę przez internet! <<

Nr polisy: 526081, okres udzielanej ochrony: 01.02.2024 – 31.01.2025
Nr polisy: 523487, okres udzielanej ochrony: 01.02.2023 – 31.01.2024

Infolinia SIGNAL IDUNA: + 48 22 505 65 06

Zakres i warianty ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł

  • Śmierć w wyniku NW – 5 000,00 zł
  • Refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych w następstwie NW – 500,00 zł
  • Refundacja kosztów niezbędnych operacji kosmetycznych w następstwie NW- 500,00 zł
  • Refundacja kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie NW – 1 000,00 zł
  • Refundacja kosztów rehabilitacji w następstwie NW – 500,00 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia

Co to jest Karta Zawodnika?

Karta Zawodnika to legitymacja klubowa, która jest wydawana wszystkim zawodnikom Akademii. Zadaniem kart jest zwiększenie świadomości i przynależności zawodników do Klubu. Posiadacz takiej karty może skorzystać z wielu przywilejów i rabatów wśród sponsorów oraz partnerów wspierających działania Klubu. Pełna lista partnerów, a także poszczególnych zniżek znajduje się >>TUTAJ<<

Zgubiłem Kartę Zawodnika, co dalej?

W przypadku utraty Karty Zawodnika istnieje możliwość wyrobienia duplikatu karty, której odpłatność wynosi 5,00 zł. Karty wyrabiane są w biurze Akademii.

Co zrobić kiedy pada deszcz?

Najlepiej skontaktować się z trenerem prowadzącym zajęcia. Generalna zasada jest taka, że trenerzy zawsze są na obiektach w godzinach treningów (bez względu na warunki pogodowe) i starają się przeprowadzić zajęcia w możliwie przystępnej dla wszystkich formie. Jeżeli jest zachmurzone niebo, bądź lekko pada należy zabezpieczyć dziecko w kurtkę przeciwdeszczową lub ortalion. Jeżeli pogoda i warunki na obiektach sportowych są niesprzyjające i zagrażają bezpieczeństwu zawodników, trener może odwołać zajęcia i informuje o tym drogą sms-ową lub poprzez stronę internetową.

Czy zajęcia odbywają się w okresie zimowym?

Zajęcia prowadzone są przez 11 miesięcy w roku. Wszystkie grupy przedszkolne trenują przez w nowoczesnej hali SMS ARENANatomiast zajęcia dla grup w wieku szkolnym prowadzone są nieprzerwanie na otwartym boisku. W ekstremalnych przypadkach część zajęć również przenoszona jest do hali.

Czy trenerzy posiadają kwalifikacje?

Każdy trener posiada uprawnienia oraz legitymuje się dyplomem piłki nożnej, posiada licencję UEFA A Elite Youth, UEFA A, UEFA B  lub Grassroots C lub jest w trakcie kursu trenerskiego.

Czy rodzic może uczestniczyć w zajęciach?

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez trenerów oraz wyznaczonych asystentów. Po rozpoczęciu treningu rodzic nie powinien ingerować w zajęcia, ani w żaden sposób komunikować się z dzieckiem. Może obserwować zajęcia prowadzone na otwartym boisku. Zajęcia na hali prowadzone są bez udziału rodziców. Rodzice oczekują na dziecko na korytarzu, w szatni lub innej wyznaczonej strefie. Klub organizuje również treningi otwarte z udziałem rodziców, o czym wcześniej informują trenerzy. Wtedy rodzic wraz z dzieckiem bierze udział w zajęciach.

Co oznacza nazewnictwo zespołów?

Ze względu na dokonany podział Akademii na pion profesjonalny (PRO) i amatorski (GRASSROOTS), obowiązuje nowe nazewnictwo drużyn. Zespoły w poszczególnych pionach szkolenia oznaczone są rocznikiem oraz kolejno literami alfabetu. Przydział do drużyny następuje na podstawie określenia aktualnych umiejętności, zaangażowaniu i zachowania zawodnika. Trenerzy poszczególnych zespołów w ramach jednego rocznika co jakiś czas przesuwają zawodników między grupami, aby jak najlepiej dopasować dziecko do jego stopnia zaawansowania. Podnosi to poziom sportowy grupy, a jednocześnie zawodnik indywidualnie rozwija się zgodnie ze swoimi predyspozycjami.
Scroll to Top