Home / Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest składka członkowska??

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu APN SMS Tychy.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI APN SMS TYCHY I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Nie płacenie składek członkowskich bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, może grozić zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności, a także wszczęcie postępowania windykacyjnego na drodze sądowej.

Jaka jest wysokość składki??

Każdy nowy członek Klubu zobowiązany jest do jednorazowej opłaty kwoty wpisowego 115,00 zł, w ramach której Akademia wydaje na własność jeden komplet treningowy (koszulkę, spodenki oraz getry). Co miesiąc każdy członek Klubu wpłaca na rachunek bankowy Klubu składkę członkowską w wysokości 200,00 zł. Opłata powinna być dokonywana z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Miesięczna składka członkowska obowiązuje przez 12 miesięcy w roku (również w okresie wakacyjnym). W przypadku rodzeństwa (2 dzieci) składka wynosi 150,00 zł od osoby. Za 3 i każde kolejne dziecko w rodzinie trenujące w Akademii w tym samym czasie klub nie pobiera członkowskich.

Jak często odbywają się treningi i ile trwają??

Treningi odbywają się od dwóch do czterech razy w tygodniu (w zależności od kategorii wiekowej dziecka oraz grupy treningowej do której zawodnik się kwalifikuje). Dodatkowo zawodnik bierze udział w meczach sparingowych/mistrzowskich/rozgrywkach i turniejach pobocznych. Zajęcia dla przedszkolaków trwają 45-60 minut, a dla starszych grup w przedziale 75 – 90 minut w zależności od wieku zawodnika.

Co dziecko ma przynieść (jak ma być ubrane) na trening??

Strój sportowy – klubowy (tzn. spodenki, koszulka, buty sportowe – mogą być adidasy, trampki, bądź korki), jeżeli na dworze jest chłodno (zimno) to np. dresy/ortalion. Dodatkowo każdego zawodnika obowiązuje posiadanie własnego napoju (dozwolona tylko woda, ciepła herbata lub napój regeneracyjny wskazany przez dietetyka). Każdy zawodnik po przyjęciu do klubu powinien zaopatrzyć się w biurze Akademii w zestaw koszulek treningowych i uczestniczyć w zajęciach treningowych w zestawie podanym przez trenera.

Czy Akademia może wystawic fakturę??

Od listopada 2014 roku nasz klub uzyskał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, która prowadzona jest w ramach stowarzyszenia. W związku z tym istnieje możliwość wystawienia faktury lub wystawienia faktury na podstawie paragonu do 15-go dnia kolejnego miesiąca od daty otrzymania paragonu.
W tym celu należy skontaktować się z biurem Akademii  >>KONTAKT<<
Jednocześnie informujemy, że faktury nie są wystawiane za składki członkowskie i opłaty wpisowe.

Ubezpieczenie, odszkodowanie krok po kroku?

Jesteś zawodnikiem Akademii i doznałeś urazu? Masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którym jesteś objęty 24h/dobę.

Krok po kroku:
 1. Pobierz załączony >>formularz szkody<< i wydrukuj go.
 2. Wypełnij wszystkie potrzebne pola
 3. Załącz do formularza wymagane dokumenty
 4. Dostarcz do klubu wypełniony formularz celem zdobycia podpisu i pieczęci w polu „Oświadczam, że na dzień zdarzenia Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.”
 5. Wyślij (najlepiej listem poleconym) wypełniony oraz podpisany w klubie formularz wraz z załącznikami na adres:
  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
  ul. Siedmiogrodzka 9
  01-204 Warszawa

Infolinia SIGNAL IDUNA: + 48 22 50 56 506

Zakres i warianty ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł

 • Śmierć w wyniku NW – 5 000,00 zł
 • Refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych w następstwie NW – 500,00 zł
 • Refundacja kosztów niezbędnych operacji kosmetycznych w następstwie NW- 500,00 zł
 • Refundacja kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie NW – 1 000,00 zł
 • Refundacja kosztów rehabilitacji w następstwie NW – 500,00 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia


Do formularza prosimy dołączyć następujące dokumenty:

Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku/ Złamanie Kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego/Oparzenia lub Odmrożenia Ubezpieczonego/itp.
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską
• dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia i rehabilitacji
• w przypadku wypadku komunikacyjnego, w którym Ubezpieczony był kierowcą pojazdu – prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz notatka lub raport policyjny (jeżeli były sporządzone)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Rany Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską

Interwencja lekarska
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską,
• dokumentacja medyczna z wizyty kontrolnej

Refundacja kosztów
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• faktury lub rachunki wystawione w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku
• całość dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku

Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z diagnostyki i leczenia choroby
• wyniki badań specjalistycznych potwierdzających rozpoznanie choroby, np.: wynik badania histopatologicznego dla nowotworu złośliwego

Czasowa niezdolność do nauki
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską
• dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia zawierającą wpis o czasowej niezdolności do nauki lub kopii zwolnienia lekarskiego

Śmierć Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Uposażonego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• odpis skrócony aktu zgonu
• karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument zawierający przyczynę zgonu
• dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję, prokuraturę lub sąd)
• w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego
pojazdu, którego Ubezpieczony był kierowcą oraz kopię prawa jazdy

Co to jest Karta Zawodnika??

Karta Zawodnika to legitymacja klubowa, która jest wydawana wszystkim zawodnikom Akademii. Zadaniem kart jest zwiększenie świadomości i przynależności zawodników do Klubu. Posiadacz takiej karty może skorzystać z wielu przywilejów i rabatów wśród sponsorów oraz partnerów wspierających działania Klubu. Pełna lista partnerów, a także poszczególnych zniżek znajduje się >>TUTAJ<<

Zgubiłem Kartę Zawodnika, co dalej??

W przypadku utraty Karty Zawodnika istnieje możliwość wyrobienia duplikatu karty, której odpłatność wynosi 5,00 zł. Karty wyrabiane są w biurze Akademii.

Co zrobić, kiedy pada deszcz??

Najlepiej skontaktować się z trenerem prowadzącym zajęcia. Generalna zasada jest taka, że trenerzy zawsze są na obiektach w godzinach treningów (bez względu na warunki pogodowe) i starają się przeprowadzić zajęcia w możliwie przystępnej dla wszystkich formie. Jeżeli jest zachmurzone niebo, bądź lekko pada należy zabezpieczyć dziecko w kurtkę przeciwdeszczową lub ortalion. Jeżeli pogoda i warunki na obiektach sportowych są niesprzyjające i zagrażają bezpieczeństwu zawodników, trener może odwołać zajęcia i informuje o tym drogą sms-ową lub poprzez stronę internetową.

Czy zajęcia odbywają się w okresie zimowym??

Zajęcia prowadzone są przez 11 miesięcy w roku. Wszystkie grupy przedszkolne trenują przez w nowoczesnej hali SMS ARENA. Natomiast zajęcia dla grup w wieku szkolnym prowadzone są nieprzerwanie na otwartym boisku. W ekstremalnych przypadkach część zajęć również przenoszona jest do hali.

Czy treningi, które zostały odwołane są odrabiane??

Trening to tylko jeden z wielu elementów szkolenia dzieci i młodzieży w Akademii. Treningi, które z różnych względów (zależnych i niezależnych od Akademii) zostały odwołane NIE SĄ ODRABIANE, ze względu na bardzo napięty grafik organizacyjny i szkoleniowy oraz ograniczoną bazę treningową.

Czy trenerzy posiadają kwalifikacje??

Każdy trener posiada uprawnienia oraz legitymuje się dyplomem piłki nożnej, posiada licencję UEFA A Elite Youth, UEFA A, UEFA B  lub Grassroots C lub jest w trakcie kursu trenerskiego.

Czy rodzic może uczestniczyć w zajęciach ??

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez trenerów oraz wyznaczonych asystentów. Po rozpoczęciu treningu rodzic nie powinien ingerować w zajęcia, ani w żaden sposób komunikować się z dzieckiem. Może obserwować zajęcia prowadzone na otwartym boisku. Zajęcia na hali prowadzone są bez udziału rodziców. Rodzice oczekują na dziecko na korytarzu, w szatni lub innej wyznaczonej strefie. Klub organizuje również treningi otwarte z udziałem rodziców, o czym wcześniej informują trenerzy. Wtedy rodzic wraz z dzieckiem bierze udział w zajęciach.

Co oznacza nazewnictwo przy zespołach?

Ze względu na dokonany podział Akademii na pion profesjonalny (PRO) i amatorski (GRASSROOTS), obowiązuje nowe nazewnictwo drużyn. Zespoły w poszczególnych pionach szkolenia oznaczone są rocznikiem oraz kolejno literami alfabetu. Przydział do drużyny następuje na podstawie określenia aktualnych umiejętności, zaangażowaniu i zachowania zawodnika. Trenerzy poszczególnych zespołów w ramach jednego rocznika co jakiś czas przesuwają zawodników między grupami, aby jak najlepiej dopasować dziecko do jego stopnia zaawansowania. Podnosi to poziom sportowy grupy, a jednocześnie zawodnik indywidualnie rozwija się zgodnie ze swoimi predyspozycjami.