Białe logo Akademii
Akademia PRO

Drużyny Akademii

Akademia PRO

Zawodnicy wchodzący w skład pionu szkoleniowego PRO to ścisła, wyselekcjonowana grupa najbardziej wyróżniających się zawodników w Akademii, o największych predyspozycjach do zostania zawodowym piłkarzem. To grupy zawodników, które zdecydowanie wybijają się na tle pozostałych swoich rówieśników pod względem umiejętności piłkarskich, fizycznych i cech wolicjonalnych. Zawodnicy tych grup reprezentują Akademię na najważniejszych i najbardziej prestiżowych rozgrywkach w okręgu oraz Polsce. W grupach PRO treningi są zdecydowanie bardziej specjalistyczne niż te w GRASSROOTS, gdyż są poszerzone o regularne zajęcia techniczne, lekkoatletyczne, motoryczne, psychologiczne i dietetyczne. Wysoka specjalizacja treningowa stwarza największe szansę rozwoju najlepszych zawodników w klubie, z ogromną nadzieją na dalszą profesjonalną karierę zawodniczą po ukończeniu edukacji piłkarskiej w Akademii.

Drużyny Akademii PRO

2010

Harmonogram treningów:
Poniedziałki 16:30-18:30

Tychy, ul. Andersa 22

Wtorki 18:30-20:00

Tychy, ul. Andersa 22

Środy 18:00-20:00

Tychy, ul. Andersa 22

Piątki 16:00-17:30

Tychy, ul. Andersa 22

Trener Adrian Cebula
tel. 600 512 008
Trener Elżbieta Nowicz
tel. 510 972 826

2012

Harmonogram treningów:
Poniedziałki 17:30-19:30

Tychy, ul. Andersa 22

Wtorki 18:00-20:00

Tychy, ul. Andersa 22

Czwartki: 19:00-20:30

Orlik, ul. Borowa 123

Piątki 18:30-20:00

Tychy, ul. Andersa 22

Trener Agnieszka Rezler
tel. 783 701 706

2013

Harmonogram treningów:
Poniedziałki 18:15-19:45

Tychy, ul. Andersa 22

Wtorki 16:00-18:00

Tychy, ul. Andersa 22

Środy 17:00-19:00

Tychy, ul. Andersa 22

Piątki 17:30-19:00

Tychy, ul. Andersa 22

Trener Dominik Piszczek
tel. 519 082 521

2014

Harmonogram treningów:
Wtorki 17:00-19:00

Tychy, ul. Andersa 22

Środy 16:00-18:00

Tychy, ul. Andersa 22

Piątki 18:00-19:30

SMS Arena
(Tychy, ul. Lawendowa 12)

Trener Patryk Kostyra
tel. 888 125 125

2015

Harmonogram treningów:
Poniedziałki 16:00-17:30

Orlik, ul. Borowa 123

Środy 17:30-19:00

Tychy, ul. Andersa 22

Czwartki 17:00-18:30

Tychy, ul. Andersa 22

Trener Szymon Piasek
tel. 796 056 807

2016

Harmonogram treningów:
Wtorki 17:30-19:00

SMS Arena
(Tychy, ul. Lawendowa 12)

Środy 16:30-18:00

Tychy, ul. Andersa 22

Czwartki 16:00-17:30

Orlik, ul. Borowa 123

Trener Łukasz Piszczek
tel. 500 113 926

2017

Harmonogram treningów:
Środy 18:00-19:45

SMS Arena
(Tychy, ul. Lawendowa 12)

Piątki 16:30-18:00

SMS Arena
(Tychy, ul. Lawendowa 12)

Trener Adam Tomasik
tel. 793 215 131
Białe logo Akademii
Akademia PRO

Struktura szkoleniowa

Co to jest Akademia PRO?

W związku z realizacją projektu oraz prowadzonego planu szkolenia dzieci i młodzieży w mieście Tychy, nasza Akademia zdecydowała się na dokonanie znaczących zmian zarówno w strukturze organizacyjnej jak i szkoleniowej. W myśl przyświecającej nam zasady stałego rozwoju klubu i wymagania od siebie coraz to więcej, nastąpił podział pionu szkoleniowego klubu na ten ze ścieżką profesjonalną nazwaną Akademia PRO, drogę amatorską noszącą nazwę Akademia GRASSROOTS oraz pion szkolący dzieci w wieku przedszkolnym – Akademia KIDS.

Zawodnicy wchodzący w skład pionu szkoleniowego PRO to ścisła, wyselekcjonowana grupa najbardziej wyróżniających się zawodników w Akademii, o największych predyspozycjach do zostania zawodowym piłkarzem. To grupy zawodników, które zdecydowanie wybijają się na tle pozostałych swoich rówieśników pod względem umiejętności piłkarskich, fizycznych i cech wolicjonalnych. Zawodnicy tych grup reprezentują Akademię na najważniejszych i najbardziej prestiżowych rozgrywkach w okręgu oraz Polsce. W grupach PRO treningi są zdecydowanie bardziej specjalistyczne niż te w GRASSROOTS, gdyż są poszerzone o regularne zajęcia techniczne, lekkoatletyczne, motoryczne, psychologiczne i dietetyczne. Wysoka specjalizacja treningowa stwarza największe szansę rozwoju najlepszych zawodników w klubie, z ogromną nadzieją na dalszą profesjonalną karierę zawodniczą po ukończeniu edukacji piłkarskiej w Akademii.

Jak można dostać się do Akademii PRO?

Akademia nie prowadzi żadnego naboru do drużyn wchodzących w skład struktury PRO, w tych zespołach trenują tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali wyselekcjonowani na bazie obserwacji, testów i meczów kontrolnych. Szansę na trenowanie w grupach PRO mają jednak zawodnicy na co dzień trenujący w ramach Akademii Grassroots oraz zawodnicy z innych klubów zaproszeni na treningi w Akademii w ramach prowadzonego wcześniej skautingu. Zarówno w pierwszej jak i drugiej sytuacji, poszczególni zawodnicy wyróżniający się w swoich drużynach, na bazie codziennych obserwacji treningowych i meczowych mogą otrzymać zaproszenie na pewien okres treningowy, gdzie zostaną poddani dalszym obserwacjom. Ostateczną decyzję o pozostaniu w grupie PRO podejmuje trener prowadzący grupę wraz z Trenerem Głównym Akademii PRO.

Struktura Akademii PRO?

Drużyny PRO prowadzone są w kategoriach od U-7 do U-15 włącznie, po dwa zespoły w każdym roczniku (wyjątkiem jest najmłodszy w tym zestawieniu zespół przedszkolaków, który składa się z jednego maksymalnie 16 osobowego zespołu). Drużyny te realizują plan szkolenia w dwóch formach: w ramach treningów dopołudniowych (SMS Tychy – treningi w trakcie dnia szkolnego) oraz popołudniowych (APN SMS Tychy – poza nauką w szkole). Zawodnicy mają również szansę na sprawdzenie swoich umiejętności podczas regularnych wymian zawodników, spotkań sparingowych i treningowych z innymi akademiami w Polsce. Po ukończeniu piłkarskiej edukacji w Akademii, zawodnicy mają szanse na kontynuację treningów we wszystkich ościennych klubach na terenie miasta Tychy jak i poza nim, jednak priorytetem i punktem docelowym dla sztabu szkoleniowego Akademii jest wykształcenie przyszłego zawodnika GKS Tychy.

Scroll to Top